انبیا و اولیاء هیچ‌گونه سخن شوخی، خلاف واقع و مبالغه ندارند

 حسینی شاهرودی، طهور، شرح اصول کافی

 

انبیا و اولیاء هیچ‌گونه سخن شوخی، خلاف واقع و مبالغه ندارند

گزیده شرح اصول کافی ـ درس 155

💠 شرحی بر «انا عبد من عبید محمد»

💠 انبیا و اولیاء هیچ‌گونه سخن شوخی، خلاف واقع و مبالغه ندارند

💠 انسان کامل «ان شاء الله» بگوید یا نگوید، تفاوتی ندارد چون تمام کارهای نبی و ولی به مشیت الهی انجام می‌شود و به تحقق عمل خود به استناد مشیت الهی عالم است

💠 اشاره‌ای به: «من علمنی حرفاً فقد صیرنی عبداً»

 

 صوت