(24) بررسی نظریه چهارم در حجیت و اعتبار عقل

حسینی شاهرودی، سيد مرتضي حسینی شاهرودی، طهور، دین و عقلانیت، Hosseini Shahroodi،Morteza Hosseini Shahrudi, Shahroodi, religion and rationality

 13 /10 /93

نمونه‌هایی از دیدگاه‌های علما در تأیید نظریه چهارم (ادامه)

1ـ محقق (مقدس) اردبیلی:

2ـ1ـ کمک گرفتن در وضو: هم حرام است و هم باعث بطلان وضوست. فالظاهر انه ظاهر المنقول و العقل یساعده

آیا می‌شود دیگران کاری را انجام دهد و ما به عبودیت برسیم؟ در عبادات به معنای عام، آری و در عبادات به معنای خاص، خیر. مگر دلیلی بر رد یا استثنای آن وارد شده باشد

نمونه دیگر: ریا در عبادت؛ عقل بطلان آن را درک می‌کند

کسب حلال، افضل عبادات است

قصد قربت و ریا در عبادات خاص؛ ریا و سمعه در عبادات و اجزای آن باعث بطلان عبادت است

اشاره‌ای به معنای: «ان الصلات تنهی عن الفحشاء و المنکر»

فضیلت صف اول نماز جماعت

فضیلت سجده بر تربت سیدالشهدا و تسبیح با تسبیح تربت

ملامتی‌گری هم مانند ریا مردود است

سختی عبادات مالی

استدلال بطلان عبادت با ریا: عبادت خالص عبادتی است که هیچ جهت دیگری در آن نباشد غیر از خدای متعال

موارد استثنای در ریا: عبادتی که علاوه بر قصد قربت 1ـ قصد وصول به بهشت یا 2ـ خوف از جهنم در آن باشد

2ـ شهید اول:

اقسام دلیل عقلی: 1ـ جایی که عقل به طور قطعی حکم می‌کند مانند 1ـ وجوب پرداخت بدهکاری 2ـ وجوب رد ودیعه 3ـ حرمت ظلم 4ـ استحباب الاحسان: مستحب بودن انجام کار خیر 5ـ کراهیۀ منع اقتباس النار 6ـ اباحۀ تناول منافع الخالیۀ عن المضار: مباح بودن استفاده از منافعی که ضرری به دنبال خود ندارد 7ـ صواب علم ذلک بالضرورۀ او النظر کصدق النافع و الضار ... و ورود السمع فی هذه مؤکد

 

صوت

 

فیلم (قسمت اول)

 

فیلم (قسمت دوم)

 

فیلم (قسمت سوم)

 

فیلم (قسمت چهارم)

 

فیلم (قسمت پنجم)

 

فیلم (قسمت ششم)

 

فیلم (قسمت هفتم)