(116) علم حقیقی ارزش ذاتی دارد، حتی اگر مستلزم هیچ عملی نیست

 حسینی شاهرودی، طهور، شرح اصول کافی

جلسه صد و شانزده ـ 31/ 4/ 95

   

 

علم حقیقی ارزش ذاتی دارد، حتی اگر مستلزم هیچ عملی نیست

[حدیث 207] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم لا قَوْلَ إِلا بِعَمَلٍ وَ لا قَوْلَ وَ لا عَمَلَ إِلا بِنِيَّةٍ وَ لا قَوْلَ وَ لا عَمَلَ وَ لا نِيَّةَ إِلا بِإِصَابَةِ السُّنَّةِ

علوم ـ به‌طور کلی ـ یا لوازم عملی دارند و یا به‌نوعی در اعمال تأثیر دارند؛ به تعبیر دیگر، برخی از علوم مستقیماً به عمل ارتباط دارند و دسته دیگر لوازم عملی ندارند و از نوع شناخت‌هایی هستند که مستقیماً به عمل ارتباط ندارند اما در نوع رفتارها یا برخی از رفتارها تأثیر دارند؛ این دسته کیفیت و جهت عمل را تغییر می‌دهد و حیثیت‌های وجودی عمل را تقویت می‌کند

نوع علم حقیقی ارزش ذاتی دارد؛ علمی که نگاه انسان را به عالم هستی تغییر می‌دهد ولو اینکه مستلزم هیچ عملی نیست، اما اگر عملی اتفاق افتاد، سنخ، هویت و حقیقت آن عمل تفاوت دارد

ایمان عبارت است از علم به مبدأ و معاد یا مراتب متافیزیکی وجود و التزام عملی (فی الجمله) به آن

علم به مبدأ عبارت است از علم به ذات، اسماء، صفات و اسمای خدای متعال و علم به معاد عبارت است از علم به باطن اسماء، صفات و افعال

اشاره‌ای به معنای «یوم تبلی السرائر»؛ برخلاف تصور عمومی، فقط آشکار شدن بدی‌ها نیست/ خیر محض و پسندیده است

ربوبیت نسبی و مطلق؛ ربوبیت مطلق خاص خدای متعال است

اشاره‌ای به مصادیق عبادت؛ محال است خدای متعال عبد بیافریند و عبادت نکند

اشاره‌ای به معنای «ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون»

مجموعه جهان هستی خیر است، جز در جهان طبیعت که خیر آن اکثری است؛ مجموعه افعال موجودات عالم هستی خیر است، جز موجودات جهان طبیعت که خیر آن‌ها اکثری است؛ همچنان که شری که در افعال خدای متعال و موجودات جهان طبیعت وجود دارد، اقلی و تبعی است

اصل آفرینش موجودات بر سلامت و آفرینش انسان بر عبودیت است، موارد خلاف اندک است

جهنم بیمارستان است برای اصلاح و مداوا

ویژگی‌های خوارج و بزرگی خطای آن‌ها

ضرورت وجود رهبری و حکومت

عمل بدون نیت، در حکم عمل بدون علم یا عمل خلاف علم است

نیت عبارت است از انگیزه و انگیزه نیز آن شوق یا نفرتی که علم در انسان ایجاد می‌کند

اعتبار عمل به آن است که نیت داشته باشد و نوع نیت در ارزش عمل تعیین کننده است

سنت پیامبر عبارت است از منقولات و معقولات؛ به عبارت دیگر سنت عبارت است از اقول، افعال و تقریرات وحیانی و عقلی پیامبر و امام

 

 

 صوت (دریافت)

 

فیلم قسمت اول (دریافت)

 

فیلم قسمت دوم (دریافت)

 

فیلم قسمت سوم (دریافت)

 

 

فیلم قسمت چهارم (دریافت)