آثار و ثمرات دعا

 حسینی شاهرودی، طهور، شرح اصول کافی

گفتارهای شب‌های قدر ماه مبارک رمضان 1436 ـ 18/ 4/ 94 ـ شب یست و سوم ماه رمضان

مجمع عالی حکمت اسلامی ـ شعبه مشهد

 

آثار و ثمرات دعا

تبیین آثار دعا بر مبنای هر یک از دیدگاه‌ها در استجابت دعا

1ـ یا چیزی بر نفس افزوده می‌شود و یا کاسته می‌شود

در اجابت دعا نسبت به نفس سه احتمال وجود دارد: عرضی بر نفس افزوده یا کاسته شده و یا هیچ یک از آن دو اتفاق نیفتاده

دعای قرین به اجابت یا اقرب به اجابت آن است که درباره دیگران باشد

حرف حساب این است که نه چیزی از سنخ اعراض بر نفس افزوده و نه کاسته می‌شود؛ چه آن‌که بعد از افزودن و کاستن، نفس مرکب خواهد شد، در حالی که نفس بسیط است

نفس به‌خاطر بساطت، نه افزودنی دارد و نه کاستنی؛ بنابراین احتمال اول سخن درستی نیست

2ـ در اجابت دعا، اشتداد وجودی نفس اتفاق می‌افتد که این نیز با نظریه قبلی تفاوتی ندارد، چون در آن افزایش یا کاهش بر نفس وجود دارد

3ـ دعا سبب انبساط وجودی می‌شود

انبساط وجودی عبارت است از ظهور کمالات و داشته‌های نفس

در مقام باطن نفس، همه خلافت الهی را دارند، لکن در برخی ظاهر می‌شود و در برخی خیر

یکی از معانی حرکت، خروج از بطون به ظهور و از اجمال به تفصیل است

عالَم در نفس منطوی و مستهلک است

بنابراین اجابت، ظهور از غیب به شهادت، باطن به ظاهر و اجمال به تفصیل است؛ بنابراین می‌توان گفت تمام آنچه انسان از خدای متعال طلب می‌کند، در نفس انسان موجود است ولی مانند معادن زیرزمین می‌ماند که باید اکتشاف شود

یکی از مهم‌ترین آثار دعا عبارت است از انکشاف و پرده‌برداری از نفس

وسعت نفس به اندازه وسعت تمام اسماء و صفات الهی است

نفس انسان مَثَل اعلای خداست

سؤال: حال که این امکانات در نفس وجود دارد، آیا نمی‌توانیم خود پرده‌برداری کنیم و چرا از خدا بخواهیم و دعا کنیم؟

پاسخ سؤال این است که ثمره دوم دعا، عبارت است از ظهور هرچه بیشتر فقر وجودی که این فقر وجودی منبع همه کمالات است

انسان تک ساحتی و تک حیثیتی است و آن عبارت است از ربط به خدای متعال

معنای تملق: خاکسار شدن و غایت انکسار در درگاه خدای متعال

یکی دیگر از آثار دعا عبارت است از پر کردن خلأ فطری

برخی دیگر از آثار دعا

 

 صوت

 

فیلم قسمت اول (دریافت)

 

 فیلم قسمت دوم (دریافت)

 

 فیلم قسمت سوم (دریافت)

 

 

 فیلم قسمت چهارم (دریافت)

 

 

فیلم قسمت پنجم (دریافت)