قرب خدای متعال، نتیجه تمسک به هریک از مراتب وجودی امیرالمؤمنین علیه السلام

حسینی شاهرودی، طهور، عید غدیر، امیرالمؤمنین

 

دریافت صوت

 

دریافت فیلم