(2) مصادیق و اقسام دروغ

 حسینی شاهرودی، طهور، تحریفات عاشورا

جلسه دوم ـ 2/ 9/ 94 ـ شب دوازدهم ماه صفر 1437

 

مقدمه دوم: سخنی درباره مصادیق و اقسام دروغ

بیان کردن چیزی که انسان آن را از طریق یقینی ادراک نکرده است، از مصادیق دروغ است.

نقل شنیده‌ها (در مقابل دیده‌ها)، از مصادیق دروغ‌گویی است

شواهد روایی:

1ـ امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه لاتحدث بکل ما سمعت فکفی بذللک کذباً[1]

نقل صرف شنیده‌ها، وارد شدن در شبهات است که سبب دوری انسان از رحمت خدا می‌شود

تفاوت نص و ظاهر

2ـ لاتحدث الا عن ثقۀ[2]

دروغگویی در عصر ما، اجتماعی و حرفه‌ای شده است؛ بنابراین باید راستگویی نیز همین‌گونه شود

ایجاد مراکز موثق و مورد اعتماد از نیازهای ضروری امروز است

جهان سوم کجاست!

سوء فهم از تعالیم دینی

عمران و آبادی جهان طبیعت از تعالیم دینی و مقدمه استکمال، رشد و تقرب به خدای متعال است

هر کاری که انجام می‌دهیم، مقدمه تقرب به خدای متعال است، به همین دلیل دنیا مزرعه آخرت است

3ـ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم: دروغگو کسی است که هرچه را می‌شنود نقل می‌کند

4ـ از امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه پرسیدند فاصله بین حق و باطل چقدر است؟ فرمودند 4 انگشت. بین گوش و چشم

5ـ مواظب باش هرچه به گوشت خورد را برای مردم نگو. همین کافی است که به تو دروغگو بگویند

اشاره‌ای به حدیث المهدی طاووس اهل الجنۀ

علت اینکه عصر ظهور، مقبول و مطلوب است؛ ظهور تفصیلی جزئی صفات خدای متعال

درباره خاندان پیامبر هر چیزی را نمی‌توان گفت

گزارش‌هایی که منبع موثق ندارد، دروغ است و استحقاق عذاب الهی را به اندازه خود دارد

در پژوهش‌هایی که درباره عاشورا و نهضت کربلا انجام شده، سه رویکرد وجود دارد:

عمل روشمند و عقلایی ولو به خطا برود، مجاز است (للمصیب اجران و للمخطئ اجر واحد)

1ـ رویکرد عاطفی و احساسی: تا 100 سال پیش در تشیع رایج است

تنها آنان‌که با امام حسین صلوات الله و سلامه علیه جنگیدند، در مقابل آن حضرت نبودند، بلکه آنکه اعتقاد، اخلاق و رفتارش خلاف اعتقاد، اخلاق و رفتار امام حسین صلوات الله و سلامه علیه است، در مقابل آن حضرت است.

2ـ رویکرد حماسی. در صد سال اخیر به‌ویژه 40 سال اخیر

3ـ رویکرد انسانی[1]ـ نهج البلاغه، نامه 69.

[2]ـ تحف العقول، النص، ص: 79. 

  

صوت

 

فیلم (قسمت اول)

 

فیلم (قسمت دوم)

 

فیلم (قسمت سوم)

 

فیلم (قسمت چهارم)

 

فیلم (قسمت پنجم)