(3) رویکرد انسانی به نهضت کربلا

 حسینی شاهرودی، طهور، تحریفات عاشورا

جلسه سوم ـ 3/ 9/ 94 ـ شب سيزدهم ماه صفر 1437

 

رویکرد انسانی به نهضت کربلا؛ از حدود 10-15 سال پیش رواج پیدا کرده و ظرف دو دهه آینده رایج خواهد شد

اساس این رویکرد این است که آیا حقوق انسانی در کربلا رعایت شده یا نه؟

نمونه‌هایی از پرسش‌های مطرح در این رویکرد:

1ـ با توجه به آزادی بندگان خدا، آیا کسی حق دارد که به هر دلیل به قصد دفاع از عقاید و مرام خود کسانی که توان دفاع از خود را ندارند، در معرض هجوم بیگانگان قرار دهد؟

2ـ آیا انسان‌ها مجازند زمینه‌های فرورفتن در گمراهی و عذاب را برای دیگران فراهم کنند؟

3ـ آیا به همراه بردن زنان و بچه‌ها توسط امام مجاز است؟ و آیا ما می‌توانیم به او اقتدا کنیم؟

آیا اگر حضرت علی اصغر صلوات الله و سلامه علیه در کربلا نباشد، چیزی از عظمت کربلا کم می‌شود؟

اگر امام حسین صلوات الله و سلامه علیه قیام نکرده بود، از اسلام چیزی نمی‌ماند

معیار پاسخ این است که امام حسین صلوات الله و سلامه علیه حجت الهی است و هرچه انجام دهد، مطلوب خدای متعال است

معیار و شرایط اقتدا به امام و حجیت آن

توبه حر

توبه خاص که در برخی از روایات و صحیفه سجادیه آمده، برای همگان نیست

ارزش هدایت یک نفر

نگاه ما به کوفه و کوفیان باید عوض شود

هرکه در کربلا در مقابل سید الشهدا ایستاده ولو سیاهی لشکر بوده، اشقی الاولین و الآخرین است

به طور کلی درباره بندگان خدا داوری نکنیم مگر مجبور باشیم

امام حسین علیه السلام در عین حال که حجت و معیار الهی همه کارهای درست است، تمام فضایل و معیارهای اخلاقی را به دقت رعایت کرده است، حتی در مورد حیوانات

معنای تحریف

اقسام تحریف (1ـ انحراف آنی 2ـ انحراف تدریجی)

خطر انحراف تدریجی

اشاره‌ای به مراتب و چگونگی شفاعت در دنیا و آخرت

تحریف لفظی و معنوی

علت وجود تحریف لفظی در نهضت کربلا این است که راویان کربلا و نسخه‌برداران، تلقی وحیانی از گفتار و رفتار امام نداشتند


[1]ـ نهج البلاغه، نامه 69.

[2]ـ تحف العقول، النص، ص: 79. 

  

صوت

 

فیلم (قسمت اول)

 

فیلم (قسمت دوم)

 

فیلم (قسمت سوم)

 

فیلم (قسمت چهارم)

 

فیلم (قسمت پنجم)