(4) توحید و عدالت؛ هدف نهضت امام حسین علیه السلام

 حسيني شاهرودي، طهور، تصوير، عكس، تحريفات عاشورا

جلسه چهارم ـ 4/ 9/ 94 ـ شب چهاردهم ماه صفر 1437

 

تحریف لفظی: افزودن یا کاستن اقوال یا افعال

آن اندازه که تحریف معنوی اهمیت دارد، تحریف لفظی اهمیت ندارد

تحریف معنوی: توجیه و تفسیر گفته‌ها و رفتار امام حسین علیه السلام و اهل بیت و افراد تأثیرگذار در کربلا و وقایع بر خلاف نظر آنها

پیش‌فرض‌های تفسیر مقاصد خاندان پیامبر علیهم السلام و فهم هدف امام حسین علیه السلام در نهضت کربلا:

پیش از تفسیر باید هدف امام را بدانیم و شناخت هدف، معیارهایی به شرح زیر دارد:

1ـ اصول عقلی مسلم که مقدم بر هر اعتقادی است

نزول وحی بر پیامبران ضرورت عقلی و عدم نزول آن امتناع عقلی دارد؛ همچنین نازل نشدن وحی بر غیر انبیا ضرورت عقلی و نزول آن امتناع عقلی دارد

عصمت انبیا به نحو مطلق اثبات می‌شود به‌گونه‌ای که مقید به هیچ شرطی نیست

امام حسین صلوات الله و سلامه علیه رییس عقلا و عقل کل است

2ـ بینات نقلی: در حکم بدیهیات در منطق، فلسفه، کلام و عرفان است

بینات نقلی بدون استثناء می‌تواند مقدمه برهان باشد

انبیا برای چه آمدند؟ 1ـ تبیین معارف دست‌نایافتنی بشر مانند توحید و ولایت 2ـ مخالفت با استکبار، کفر، نفاق و به‌طور کلی ظلم

معجزات انبیا از بینات است، قابل انکار نیست و انکار آن برابر با عناد است

اعتبار انبیا و ائمه به‌وسیله اولیات و بینات عقلی است، اما داوری‌های ما درباره آنان به‌وسیله مکتسبات و نظریات عقلی ماست. بنابراین پس از اعتبار آنان توسط اولیات عقلی، این عقل و واقع است که باید خود را با آنان منطبق کند

نهضت امام حسین یک نهضت الهی است به تمام معنا؛ یعنی هدف آن است که انسان‌ها را در معارف حقیقی هدایت کند و در رفتار اجتماعی به عدالت برساند.

هدف امام حسین توحید و عدالت بود، بنابراین نهضت آن حضرت بر اساس این دو معیار باید تفسیر شود

اگر در تفسیر بصورت روشمند عمل کردیم ولی اشتباه کردیم ...

ختم علم امکان‌پذیر نیست جز توسط معصوم مطلق

اگر دسترسی به معصوم مطلق نداشته باشیم، دستیابی به هدایت حقیقی امکان پذیر نیست

دروغ بستن به خدا و پیامبر نشان دهنده آن است که گوینده عبادت نمی‌کند، بلکه طغیان می‌کند

  

صوت

 

فیلم (قسمت اول)

 

فیلم (قسمت دوم)

 

فیلم (قسمت سوم)

 

فیلم (قسمت چهارم)

 

فیلم (قسمت پنجم)