(6) زبان حال، از مصادیق کذب محض است

 حسيني شاهرودي، طهور، تحريفات عاشورا

جلسه ششم ـ 6/ 9/ 94 ـ شب شانزدهم  ماه صفر 1437

 

تفاوت تحریف و زبان حال

زبان حال، از مصادیق کذب محض است و مبتنی بر جهالت است

یکی از اقسام تحریف، تحریف عمدی است که توسط دشمنان اهل بیت ایجاد شده است

در دایرۀ المعارف اسلامی تحریف عمدی وجود دارد

در مقابل بخشی از تحریف‌ها، تحریف غیرعمدی است که دوستان ناآگاه اهل بیت برای رسوا کردن دشمنان گفته‌اند و رفتار کرده‌اند

انواع تحریف

1ـ تحریف‌هایی که مربوط به شخصیت امام حسین و خاندان پیامبر صلوات الله و سلامه علیهم اجمیعن است

تک تک خاندان پیامبر علیهم الصلات و السلام چه بصورت بالاصاله و چه بالتبع از مصادیق آیه تطهیر هستند

تفاوت مطهر و معصوم بالاصاله و بالتبع

اهل بیت امام حسین مطهر بالاصاله هستند

بچه‌های کوچک، روحشان بزرگ است و باید رفتار بزرگ‌منشانه با آن‌ها داشت

نمونه‌هایی از این قسم:

1ـ1ـ لکنت زبان امام حسین صلوات الله و سلامه علیه در کودکی

تمام انبیا و ائمه در تمام مراتب مطهر و معصومند

1ـ2ـ نمونه‌هایی که مربوط به سخاوت آن حضرت است

1ـ3ـ نقل انجام امور خارق العاده در کربلا

2ـ تحریف‌های مربوط به هدف نهضت کربلا

2ـ1ـ امام حسین به شهادت نرسیده

2ـ2ـ شخصی بودن دستور شهادت برای امام حسین صلوات الله و سلامه علیه

2ـ3ـ وقایع کربلا حاصل و مربوط به قضا و قدر بود و در نتیجه امام مجبور بوده. این را بنی امیه گفتند برای اینکه خود را تبرئه کنند

برکت هجرت امام رضا صلوات الله و سلامه علیه به ایران

2ـ4ـ امام حسین در مقابل عمل انجام شده قرار گرفت

یزید منکر وحی و نبوت بود

2ـ5ـ امام چون می‌دانست در نهایت شهید می‌شود، می‌خواست مخفیانه کشته شود

2ـ6ـ امام صرفاً تصمیم داشت بیعت نکند

  

صوت

 

فیلم (قسمت اول)

 

فیلم (قسمت دوم)

 

فیلم (قسمت سوم)

 

فیلم (قسمت چهارم)

 

فیلم (قسمت پنجم)