(11) خطر عافیت طلبی در تحریف نهضت عاشورا

 حسيني شاهرودي، طهور، تحريفات عاشورا

جلسه يازدهم ـ 16/ 9/ 94 

اهداف و انگیزه‌های تحریف

3ـ انگیزه‌ها و عوامل خصوصی و شخصی؛ هم مادی و هم معنوی

در این زمینه عمدتاً انگیزه‌های معنوی نقش دارد

جمع بین روایات معارض کار فنی و تخصصی است

4ـ پرده پوشی به انگیزه عافیت طلبی

نقش سختی‌ها در رسیدن به کمال؛ عمدتاً مردم از سختی‌ها گریزانند

معامله مؤمن با خدا، معامله غیرطبیعی است

با توجه به سختی و کلفت اطاعت از ولی و انجام تکلیف، باب توجیهات و تحریفات گشوده می‌شود

نسبت سختی‌ها و راحتی‌های عالم طبیعت به عوالم دیگر

میل انسان به توجیهِ عللِ فرار از تکلیف و سختی‌ها، باب تحریف را باز می‌کند

این عامل یک عامل روانی است، به معنای فرار از تعهد دینی و تکلیف الهی از سرِ راحت‌طلبی

اگر کسی نهضت عاشورا را به گونه‌ای تحلیل کند که پیام‌آور عافیت طلبی، سکون و رکود باشد، دست به تحریف زده است.

به عنوان نمونه اگر قیام‌های خونخواه امام حسین مانند توابین، مختار و ... این‌گونه بودند، کسی با آن‌ها کار نداشت

یکی از دلایل آوردن امام رضا صلوات الله و سلامه علیه به ایران توسط مأمون، جلوگیری از قیام‌های علویان بود

علویان، عافیت‌طلب نبودند

همه امامان بدون استثناء برای ما الگو و حجت هستند، مهم و مهم و مهم، فهمیدن تناسب شرایط عصر ما با شرایط عصر هر یک از ائمه است

5ـ طبیعت نهضت کربلا

حذف ظاهری و فیزیکی سیدالشهدا و یاران، ممکن نبودن بیان و تبیین اهداف توسط باقی‌ماندگان به‌خاطر اختناق و شرایط زمان و عدم ظرفیت و جهل مخاطبان از عوامل مهم در این زمینه است؛ علاوه بر این تاریخ نگاران و گزارشگران واقعه عاشورا، دشمنان امام حسین و طرف پیروز (به حسب ظاهر) هستند

ویژگی‌های گزارش‌گران حادثه عاشورا

 

صوت

 

فیلم (قسمت اول)

 

فیلم (قسمت دوم)

 

فیلم (قسمت سوم)

 

فیلم (قسمت چهارم)

 

فیلم (قسمت پنجم)