(13) اگر کربلا تحریف شود ...

 حسيني شاهرودي، طهور، تحريفات عاشورا

جلسه سيزدهم ـ 18/ 9/ 94 

 

پیشینه و سابقه مبارزه با تحریفات عاشورا

1ـ مرحوم میرزا حسین نوری، صاحب لؤلؤ و مرجان (اواخر دوران قاجار، 1320ق)

2ـ مرحوم سیدعبدالحسین شوشتری (همزمان با محدث نوری) که با تألیف «السعاده فی اسرار الشهاده» به نقد اسرار الشهاده دربندی پرداخت

3ـ مرحوم محدث قمی (شیخ عباس)؛ تلاش کرده بر اساس اسناد معتبر و منابع تحریف نشده، نفس المهموم را تألیف کرده است

4ـ همچنین مرحوم علی بن محمد تقی قزوینی نجفی کتاب اسرار المصائب و نکات النوائب

5ـ مرحوم شیخ محمدباقر بیرجندی خراسانی؛ مؤلف «کبریت الاحمر فی شرایط المنبر»

6ـ مرحوم سیدمحسن امین، مؤلف «المجالس السنیه فی مناقب و مصائب عترۀ النبویه» و «التنزیه لاعمال الشیعه» و «لواعج الاشجان»

خطاهای رفتاری شیعیان

شیوه عزاداری، امری زمانمند است و باید به‌گونه‌ای باشد که موجب وهن شیعه نشود

سیره و شیوه رفتار خاندان پیامبر منطبق با عقل و سیره عقلاست

تا اینجا معرفی کسانی بود که ضمن مبارزه با تحریفات و نقد آن، جایگزین ارایه کردند؛ از این پس کسانی مطرح می‌شوند که فقد به نقد تحریفات پرداختند و جایگزینی ارایه نکردند

7ـ مرحوم شیخ عبدالکریم حائری

8ـ مرحوم آیت الله بروجردی

9ـ مرحوم شهید مطهری

10ـ حضرت امام خمینی

 

پیامدهای تحریف

1ـ کم شدن رغبت انسان‌ها نسبت به الگوها و اسوه‌ها؛ منفور شدن بجای محبوب شدن

تحریف‌ها کار را به جایی می‌رساند که جامعه مسلمانان، یزید را به عنوان خلیفه مسلمین بپذیرد

2ـ فرهنگ، رفتار و عقاید مسلمانان از گذشته فرهنگی و معارف معصومانه خود قطع می‌شود

سلفی‌گری به معنای رایج مردود است؛ اما پذیرش و ایستادگی بر فرهنگ سلفِ صالح با در نظر گرفتن شرایط زمانی، مقبول است

«ایستادگی در مقابل دشمن برای حفظ اسلام به هر قیمتی» قابل اقتداست

قاعده کلی در اقتدا به به سیره ائمه معصومین

اینکه زمان ما، عصر امام حسن نیست، سخن درستی است

3ـ عقاید و اخلاق انسان‌ها و مسلمانان مسخ می‌شود

مذاکره امام حسین با دشمن، حرف کاملاً بی‌ربطی است

اگر کربلا تحریف شد ...

 

معیارهای تشخیص حقیقت تحریف شده با حقیقت تحریف نشده

1ـ استفاده از مبانی کلامی، اعتقادی دینی

به عنوان نمونه، یکی از مبانی دینی این است که امام حسین و هریک از خاندان پیامبر صلوات الله و سلامه علیهم اجمیعن، معصومند و خطا در افکار، اخلاق و اعمال آن‌ها وجود ندارد

اگر کسی امام حسین را به عنوان مبنای اعتقادی یعنی به عنوان معصوم بپذیرد، دیگر نمی‌تواند چیزی را که انسان‌های معمول و متعارف انجام می‌دهند و دیگران توبیخشان می‌کنند، به امام حسین نسبت دهد

اعتقاد ما این است که خاندان پیامبر صلوات الله و سلامه علیهم اجمیعن در اعلی درجه فضایل انسانی و کرامت اخلاقی و نفسانی هستند؛ بنابراین هرچه برخلاف این بود، نشانه تحریف است

در چه مجالسی شرکت کنیم؟

2ـ سنجش حوادث و رخدادهای نقل شده در کربلا با عقل

3ـ ارزیابی وقایع عاشورا با معیارهای حدیثی

شرایط راوی در صحت روایت سنت

ادله سنن نمی‌تواند افتراء بر امام را تجویز کند

4ـ لحاظ کردن ملاک‌های تاریخی

بررسی راویان حاضر در نهضت کربلا: 1ـ ضحاک بن عبدالله، از یاران امام حسین (علیه السلام) 2ـ حمید بن مسلم از لشکر دشمن 

 

صوت

 

فیلم (قسمت اول)

 

 فیلم (قسمت دوم)

 

 فیلم (قسمت سوم)

 

فیلم (قسمت چهارم)

 

فیلم (قسمت پنجم)

 

فیلم (قسمت ششم)