این مجموعه شامل گفتارها و بیاناتی است که به صورت مناسبتی توسط استاد محترم ایراد شده‌اند

(2) دعا تنها راه است

حسینی شاهرودی، ماه رمضان، دعا

انسان فقیر و عین فقر است، از استنادش به خدای متعال فهمیده که باید دنبال خیر برود و آن را می‌طلبد و در طلبش هم توقف ندارد و به کم راضی نمی‌شود، بنابراین به‌دست آوردن کمالات از راه‌های متعارف عرفی امکان پذیر نیست. راهش فقط دعاست.

ادامه مطلب...

(1) اگر ماه رمضان نبود...

حسینی شاهرودی، سیدمرتضی حسینی شاهرودی، طهور، گفتار، بیانات، ماه مبارک رمضان 1435، دعا

اگر ماه مبارک رمضان نبود، بسیاری از کمالات انسان‌ها و سایر موجودات ـ اینجا نمی‌خواهم بگویم کدام موجودات ولی فی الجمله تمام موجودات، ماسوی الله، حتی اسماء و صفات خدا، ملکوتیان، جبروتیان تا انتهای جهان طبیعت ـ به فعلیت نمی‌رسید.

 

ادامه مطلب...

(3) معناي نزول در شب قدر

حسینی شاهرودی 

[جلسه سوم ـ 16/ 8/ 1383 ـ 22 رمضان 1425]

 [معناي نزول در شب قدر]

در جلسات گذشته دو معنا از معاني قدر را خدمت‌تان عرض كردم، نزول [در شب قدر] را [در] اين جلسه مي‌گويم. آن دو تفسير را با اين پيش فرض عرض كردم كه اين معاني عرفي و متداول كه گفته مي‌شود، شناخته شده هست و مستحضر هستيد و اطلاع داريد.

ادامه مطلب...

(2) شب قدر؛ ظهور ولايت تام الهي در جهان طبيعت

حسینی شاهرودی

معناي دوم شب قدر عبارت شد از ظهور اسم ولي خدا يا ظهور ولايت تام و عام الهي در جهان طبيعت. طبعاً با توجه به اينكه ظهور هر يك از اسماي الهي متوقف بر قابليت است، هرگاه قابل در عالم طبيعت وجود داشته باشد، اگر اسم ولي در او ظهور پيدا كرد، شب قدر شده است. به اعتقاد ما مسلمان‌ها اگر پيامبر وجود داشته باشد، پيامبر، اگر نبود به اعتقاد شيعيان هر يك از خاندان پیامبر (صلوات الله و سلامه عليهم) شب قدر دارند. در زمان حضور آنها اسم ولي الهي يا ولايت تام الهي در وجود اين خاندان ظهور پيدا مي‌كند. وقتي كه ظهور پيدا كرد، مي‌شود شب قدر.

ادامه مطلب...