این مجموعه شامل گفتارها و بیاناتی است که به صورت مناسبتی توسط استاد محترم ایراد شده‌اند

(2) آفرینش از ذاتیات خدای متعال است

 حسینی شاهرودی، نقش نهضت کربلا در وصول به توحید

درس دوم ـ 4/ 8/ 96

   

آفرینش از ذاتیات خدای متعال است

خلاصه جلسه گذشته: آفرینش عالم هستی در همه مراتب هدف، پایان و نتیجه‌ای دارد؛ همه موجودات از جمله انسان بدون استثناء باید به این هدف برسند و رسیدن به هدف تخلف‌پذیر و استثناء‌پذیر نیست؛ وصول به این هدف یا به اختیار است یا به اضطرار

ادامه مطلب...

(1) تحقق هدف خدای متعال از آفرینش ضروری و تخلف ناپذیر است

 حسینی شاهرودی، نقش نهضت کربلا در وصول به توحید

درس اول ـ 3/ 8/ 96

   

تحقق هدف خدای متعال از آفرینش ضروری و تخلف ناپذیر است

موضوع بحث نقش نهضت کربلا و شهادت امام حسین و یارانش علیهم الصلات و السلام در وصول به توحید و ظهور توحید است

ادامه مطلب...

زیر مجموعه ها