این مجموعه شامل گفتارها و بیاناتی است که به صورت مناسبتی توسط استاد محترم ایراد شده‌اند

جمهوری اسلامی، الگوی حکومت نبوی

حسینی شاهرودی، جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی، الگوی حکومت نبوی و زندگی توصیه شده انبیا و اولیا متناسب با این عصر و زمان است

جمهوری اسلامی از جهت عقاید و فهم مردم، تشخیص در بزنگاه‌ها، سیاست، پاکی مسؤولان و ... در دنیا از بهترین‌هاست

 

 

صوت

 

فیلم (دریافت)

 

نوروز؛ زنده شدن طبیعت و ظهور تجلیات جمال الهی

حسینی شاهرودی، طهور، غدیر، امیرالمؤمنین، امام علی، انجام واجبات و ترک محرمات

صوت

 

فیلم (دریافت)

 

انجام واجبات و ترک محرمات؛ وسیله اولین مرتبه دسترسی به امیرالمؤمنین علیه السلام

حسینی شاهرودی، طهور، غدیر، امیرالمؤمنین، امام علی، انجام واجبات و ترک محرمات

صوت

 

فیلم (دریافت)

 

قرب خدای متعال، نتیجه تمسک به هریک از مراتب وجودی امیرالمؤمنین علیه السلام

حسینی شاهرودی، طهور، عید غدیر، امیرالمؤمنین

 

دریافت صوت

 

دریافت فیلم