این مجموعه شامل گفتارها و بیاناتی است که به صورت مناسبتی توسط استاد محترم ایراد شده‌اند

ویژگی اهل ماه رجب

حسینی شاهرودی، جمهوری اسلامی

 

 

ویژگی اهل ماه رجب
گذری بر یکی از ادعیه ماه رجب: یا من یملک حوائج السائلین و یعلم ضمیر الصامتین

ادامه مطلب...

اعتکاف؛ قطع تعلق از اغیار

حسینی شاهرودی، اعتکاف

 

 

 

اعتکاف؛ قطع تعلق از اغیار 

عبادت‌هایی که انسان برای تکمیل وجود خود به آن احتیاج دارد، باید مناسب با جنبه‌های وجودی او باشد. انسان، هم موجود اقتصادی است، بنابراین عبادتی می‌خواهد که به اقتصاد بیانجامد، مثلاً دعا کند «یا خیر المسؤولین و یا اوسع المعطین». این تعبیرها یعنی وجود انسان و ظاهر و باطن او، حیثیت‌های اقتصادی، سیاسی و جنبه‌های مختلف دارد.

 

ادامه مطلب...

جایگاه ماه رجب در مراحل سلوک

حسینی شاهرودی، جمهوری اسلامی

 

 

جایگاه ماه رجب در مراحل سلوک

حیات انسان و مراتب آن، برخی مقصد و برخی مقدمه است. برخی مقدمات بدوی و برخی مقدمات وسط است. افعال و صفات انسان و بقیه موارد نیز همین‌گونه است که برخی یا مقصدند و یا مقدمه و مقدمات نیز برخی موصل هستند و برخی غیرموصل.

 

همچنان‌که در میان عقاید، افکار و اندیشه‌ها برخی در قله قرار دارند، برخی تالی تلو هستند و برخی نیز مقدمات دوری هستند که بالاخره آدم باید اطلاعاتی داشته باشد که به مقدمات بالا برسد.

ادامه مطلب...

جمهوری اسلامی، الگوی حکومت نبوی

حسینی شاهرودی، جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی، الگوی حکومت نبوی و زندگی توصیه شده انبیا و اولیا متناسب با این عصر و زمان است

جمهوری اسلامی از جهت عقاید و فهم مردم، تشخیص در بزنگاه‌ها، سیاست، پاکی مسؤولان و ... در دنیا از بهترین‌هاست

 

 

صوت

 

فیلم (دریافت)