این مجموعه شامل گفتارها و بیاناتی است که به صورت مناسبتی توسط استاد محترم ایراد شده‌اند

شرح حدیث عنوان بصری (3)

 حسینی شاهرودی، طهور، شرح اصول کافی

شرح حدیث عنوان بصری ـ درس سوم ـ  30/ 3/ 1381

   

 

فهرست موضوعات:

 

مراتب سخنان خاندان پیامبر و آیات قرآن

علم «آمدني» است، نه آوردني

شرح واژه يَقَعُ

محل ورود علم

ادامه مطلب...

شرح حدیث عنوان بصری (2)

 حسینی شاهرودی، طهور، شرح اصول کافی

شرح حدیث عنوان بصری ـ درس دوم ـ  23/ 3/ 1381

   

 

فهرست موضوعات:

 

تفاوت عالمان ظاهر شريعت و عالمان باطن و حقيقت شريعت
ليس العلم بالتّعلم
عالم شدن به خواندن و شنيدن و از ديگران گرفتن نيست، بلكه از درون جوشيدن است.
علم عالم محدود به نتايج دقت‌ها، فكرها، قياس‌ها، ‌برهان‌ها و مقدمات او نيست.

ادامه مطلب...

شرح حدیث عنوان بصری (1)

 حسینی شاهرودی، طهور، شرح اصول کافی

شرح حدیث عنوان بصری ـ درس اول ـ  16/ 3/ 1381

   

 

فهرست موضوعات:

   اهميت تفسير احاديث

   اولين حديث: روايت عنوان بصري

   دليل انتخاب اين روايت

   نكات:

1ـ عنوان براي طلب علم آمده است.

2ـ شرط موفقيت در كسب معارف حقيقي خاندان پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم، محبت علم و معرفت است.

ادامه مطلب...