این مجموعه شامل گفتارها و بیاناتی است که به صورت مناسبتی توسط استاد محترم ایراد شده‌اند

(1) تحقق هدف خدای متعال از آفرینش ضروری و تخلف ناپذیر است

 حسینی شاهرودی، نقش نهضت کربلا در وصول به توحید

درس اول ـ 3/ 8/ 96

   

تحقق هدف خدای متعال از آفرینش ضروری و تخلف ناپذیر است

موضوع بحث نقش نهضت کربلا و شهادت امام حسین و یارانش علیهم الصلات و السلام در وصول به توحید و ظهور توحید است

ادامه مطلب...