پیشگفتار

گر نـيـم مـردان ره را هيچ‌كس

 

ذكـر ايشان كـردنـم آيـيـن و بس

گر نيم زيشان، از ايشان گفته‌ام

 

خوش دلم اين قصه از جان گفته‌ام

بزرگ‌ترين كمال آدمي، بلكه تنها كمال ويژه‌ی او، شناخت ذات اقدس اله و اسماء و صفات اوست كه سبب غرق شدن در درياي بي‌كرانه عبوديّت مي‌باشد و مهم‌ترين هدف از بعثت انبياء (علیهم السلام) نيز رساندن انسان به همين شناخت و در نتيجه همين عبوديت است. چنان‌كه محتواي پيام سراسر آسماني آنان همين بوده و هست، و ديگر رهنمون‌ها و هدايت‌هاي دروني و بيروني و‌ علمي و عملي آنان براي رسيدن به همين مقصود بوده است. پيش از پرداختن به يادآوري برخي از راه‌هاي عملي وصول به اين معرفت براي كساني كه قصد سفر به كعبه دل عارفان، به منظور ديدن رخ يار دارند، در شرح آن‌چه گفته شد، چند نكته را به‌طور مختصر بيان خواهم نمود.