آشنایی با عرفان اسلامی

آشنایی با عرفان اسلامی، دکتر حسینی شاهرودی... آنگاه که پای در راه نهاد، حیرتی وصف‌ناپذیر او را فراگرفت.

می‌خواست از داده‌های جدلی و مغالطه‌آمیزی که جانش را قصد کرده بود، بگریزد.

ولی کجاست فانوسی که فرا راه خویش گیرد تا قدمی از این تارک‌خانه دور شود؟

اینک این فانوس ...

برای مشاهده محتوای کتاب اینجا کلیلک کنید

انسان شناسی از دیدگاه سیدحیدر آملی و افلوطین

حسینی شاهرودی، طهور، انسان شناسی از دیدگاه سیدحیدر آملی و افلوطین

انسان شناسی از دیدگاه سیدحیدر آملی و افلوطین، رساله پژوهشی برای اخذ درجه دکتری فلسفه و عرفان تطبیقی است که توسط استاد به رشته تحریر در آمده است.

رساله حاضر از يك مقدمه و سه فصل تشكيل شده است. در مقدمه به زندگي‌نامه كوتاهي از سيد و افلوطين و سپس خلاصه‌اي از ديدگاه‌هاي آنان مطرح شده است.

برای مشاهده محتوای کتاب اینجا کلیلک کنید