المقالة الرابعة فی تقسیم البرازخ و هیئاتها و ترکیباتها و بعض قواها

 

 

 

المقالة الرابعة

فی تقسیم البرازخ و هیئاتها و ترکیباتها و بعض قواها

و فیه فصول

 

برازخ، هیأت‌ها، ترکیب‌ها و برخی از قوای آن‌ها (طبیعیات)

این مقاله بخش طبیعیات حکمت اشراق است. از این‌رو به اختصار به آن می‌پردازیم.