مقدمه

 دعا؛ از جمله معارف الهی که مجهول مانده

حسینی شاهرودی، طهور

دعا ضمن اینکه مغز و مخّ عبادت و عصاره و خلاصه آن و منتهی به عبودیت است، ولی مورد کم‌توجهی و بی‌توجهی قرار می‌گیرد. به‌ویژه آن‌که مقدمات و زمینه‌های دعا و آن‌چه که به تحقق دعای حقیقی می‌انجامد، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. علاوه بر این، سؤال‌های بسیاری در مورد دعا وجود دارد که آیا دعا به اجابت رسید یا نرسید و توجه به این‌که اجابت ذومراتب است و درجات مختلف و متعدد دارد و شبهاتی که در این زمینه هست را باید پاسخ داد.

عبودیت غایت خلقت است و بدون دعا امکان‌پذیر نیست.

و بالاخره اگر کسی بخواهد دعا کند، چه آدابی را باید رعایت کند و در نتیجه چه انتظارهایی از دعا داشته باشد. گمان بنده این است که بخشی از معارف الهی که نسبتاً مجهول مانده و یا اینکه تعبیرها و تفسیرهای سطحی از آن شده است، دعاست.

هدف این بود که این مباحث که مقدمات دعاست، مطرح شود و همچنین قدری عمیق‌تر درباره دعا صحبت کنیم که بالاخره چگونه می‌شود که هم اعتقادمان این باشد که خدای متعال فاقد هرگونه ماده و مادیت و مانند آن‌هاست و در عین حال اجابت می‌کند. آیا تحت تأثیر قرار می‌گیرد یا نه؟

و خلاصه مانند مباحث دیگری که داشتیم، هدف این است که تفسیری جدید و دقیق‌تر از یکی از معارف الهی که دعا و مخّ عبادت است، ارایه شود.

---

سلسه گفتارهای پیرامون «دعا» در طول ماه مبارک رمضان 1393 (1435 قمری) توسط استاد محترم ایراد شده است که تقدیم علاقه‌مندان می‌شود.