تعریف و خاستگاه دین

تعریف و خاستگاه دین، دکتر حسینی شاهرودی

مسایل برون دینی از مهم‌ترین موضوعاتی است که ذهن انسان را از گذشته دور پیوسته به خود معطوف داشته و نتیجه آن گسترش علوم عقلی مربوط به دین بوده است.

در دوران معاصر، عالمان و دانشمندان به‌طور ویژه به این مسایل پرداخته‌اند که مجموعه آن به عنوان «کلام جدید» شناخته شده و این نوشتار از نگاهی دیگر به بخش‌هایی از آن پرداخته است.

 

برای مشاهده محتوای کتاب اینجا کلیلک کنید

انسان شناسی از دیدگاه سیدحیدر آملی و افلوطین

حسینی شاهرودی، طهور، انسان شناسی از دیدگاه سیدحیدر آملی و افلوطین

انسان شناسی از دیدگاه سیدحیدر آملی و افلوطین، رساله پژوهشی برای اخذ درجه دکتری فلسفه و عرفان تطبیقی است که توسط استاد به رشته تحریر در آمده است.

رساله حاضر از يك مقدمه و سه فصل تشكيل شده است. در مقدمه به زندگي‌نامه كوتاهي از سيد و افلوطين و سپس خلاصه‌اي از ديدگاه‌هاي آنان مطرح شده است.

برای مشاهده محتوای کتاب اینجا کلیلک کنید