محبت خاندان پیامبر، رهایی از عقبه هاست

مهمترين عامل براي آزاد شدن از بند دنيا محبت خاندان پیامبر (صلوات الله عليهم اجمعين) وتمسك به ذيل عنايت ايشان است, هر كه تمسك كند نجات مي يابد.
زرنگ ترين زرنگ ها كسی است كه ولايت را می فهمد و تمسك پيدا می كند و می فهمد كه دیگر بندگان خدا خودشان را نمی توانند نگه دارند كجا می توانند ما را ياور وپناهگاه باشند, كجا می توانند تكيه گاه محكم بلكه تكيه گاه نهايی باشند.
به كس دیگری جزايشان نبايد تمسك كرد, حرمت دوستان و محبان ايشان را به خاطر عشق و ادب به ايشان رعايت می كنيم نه اينكه خاندان پیامبررا فراموش كنيم كه قيّوم عالم هستي پس از ذات اقدس الله ايشان هستند و تمام عالم به ايشان تكيه دارند .
زبان حال ما اين باشد كه ما شما را دوست داريم و هر کجا محبت شما آنجا باشد آنجا را هم می خواهيم و دوست داريم, شما را صاحب جمال و كمال می دانيم و هر جا شباهتي به شما باشد بدان دلبسته ايم. خداوند اگر بخواهد تغيير و تحولي ايجاد كند به واسطه ايشان است. زبانها و دلهايي را كه ميل و شوق به خاندان پیامبر(صلوات الله عليهم اجمعين) دارند جوري پاك می گرداند كه غير ايشان وارد آن دل نشود, دلي شود آنچنان پاك كه خدا بگويد "فتبارك الله احسن الخالقين"(مومنون/14) خدايا چنانچه از ميان سنگها كه پست ترين مخلوقاتند سنگي را برمیگزيني كه نگين انگشتری باشد كه نگريستن به آن عبادت مي شود دل ما رانیز برگزين, گمان نكنيم كه چيزي بلد هستيم و مي دانيم عمل و فعاليتي انجام مي دهيم اينها همه خواب و خيال است, اميدمان به لطف و كرم خاندان پیامبر(صلوات الله عليهم اجمعين) است و تمسك به ولايت ايشان.

ادامه مطلب...

هزار بادیه سهل است با وجود تو رفتن

  خاندان پيامبر صلوات الله عليهم اجمعين در عمل و نظر و خلق پاك و مطهرند و هيچ‌گونه نقص و كاستي در وجودشان راه ندارد, نه تنها معصومند بلكه عالي‌ترين مرتبه عصمت را دارند. ما با تكيه بر استعدادها و توانمان با قابليت‌ها و تلاشمان هيچ‌گاه بدان مقام نمي‌رسيم چون طهارت ذاتي نداريم اما ناتواني ما قطع نظر از شفاعت است اگر لطف و عنايت ويژه ايشان نباشد ما توانايي دست‌يابي به كمالات عالي را نداريم اما اگر شفاعت ايشان ضميمه شود, با لطف ايشان مي‌توانيم به همه‌جا برسيم و هر جا كه ايشان مي‌روند همراهشان باشيم. هيچ‌كس با اراده و توان خودش نمي‌تواند به مقاصد عالي دست پيدا كند اما اگر به كشتي نجات بنشيند هر كجا كه كشتي و كشتي‌بان مي‌روند او نيز همراهشان رهسپار مي‌شود و در مقصد كه همانا وحدت محض, توحيد حقيقي است فرود مي‌آيد. امام علي عليه‌السلام مي‌فرمايد: شما نمي‌توانيد به ما برسيد يعني شما تا شماييد نمي‌توانيد, شما به وصف شما بودن نمي‌توانيد اما به وصف محب ما بودن, فاني در ما بودن و در معيت ما بودن مي‌توانيد, شما تا شماييد نمي‌رسيد اما اگر از حدود و تَعين خود رها شويد از (من) خود خارج شويد و در محبت ما محبت خود را فراموش كنيد, هر كجا كه ما باشيم با لطف و عنايت ما با خواهيد بود. اگر پدري به فرزند كوچك خود مي‌گويد تو نمي‌تواني با من بيايي, او بزرگ و توانمند است و كودك خُرد و ناتوان. ناتوان همپاي توانا راه طي كند اما اگر لطف و مهر پدر شامل حال فرزند شود يا كودك را در آغوش مي‌گيرد يا بر پشت يا به طريقي ابزار و وسايل طي مسير را براي وي فراهم مي‌كند در اين صورت بعيد نيست كه در همه حال همراه پدر باشد.

ادامه مطلب...